Metalna proizvodnja 2017-05-31T15:40:09+02:00

Metalna proizvodnja

Proizvodna linija za obradu metala obuhvaća široku liniju proizvodnih procesa obrade metala:

  • razrez lima obavlja se na automatskoj liniji za uzdužni i poprečni razrez koji je dimenzijama prilagođen potrebama daljnje proizvodnje, bilo da je riječ o izradi profila za skladišne sisteme ili pozicija opreme za trgovine
  • izrez pozicija obavljamo na CNC strojevima te na stroju za lasersko rezanje. Ova tehnologija predstavlja sam vrh obrade metala te je na njima moguća izrada najrazličitijih oblika uz maksimalnu fleksibilnost proizvodnje što se tiče dimenzija i kvalitete ponude
  • proizvode od žice izrađujemo na CNC stroju
  • lim savijamo na cijelom nizu strojeva prilagođenih tako da možemo pokrivati sve zahtjeve tržišta – od pojedinačnih pozicija do serijske proizvodnje

Linije za kontinuirano savijanje profila naša su bazna tehnologija, a koriste se za:

  • izradu profila svih skladišnih sistema u našoj proizvodnji. Na tim se linijama kontinuirano valjaju profili režući se na potrebnu dužinu, prema zahtjevima kupaca
  • izradu polica i poleđina trgovačkog sistema opreme, pri čemu se uz vrlo brzu izradu zadržava fleksibilnost u dimenzijama proizvoda
  • savijanje na savijačicama lima primjenjujemo u slučajevima malih serija uz mogućnost velike fleksibilnosti u mjerama pozicija
  • savijanje na CNC stroju za savijanje

Zavarivanje pozicija radimo na robotima za zavarivanje i ručno:

  • roboti za zavarivanje koriste se za izradu pozicija skladišnog programa, odnosno za sve pozicije koje se izrađuju u velikim serijama. Ovom je tehnologijom osigurana izrada jednakih pozicija visoke kvalitete
  • ručno zavarivanje obavljaju kvalificirani zavarivači s dugogodišnjim iskustvom na izradi opreme za skladišta i trgovine

Završnu obradu pozicija obavljamo u našim pogonima elektrostatskim plastificiranjem ili pocinčavanjem. Oba procesa obavljamo na novim linijama poštujući traženi visoki nivo završne obrade uz istovremeno vođenje računa o ekološkim pitanjima.

Plastificiranje pozicija obavljamo na dvije linije koje omogućavaju vrlo veliki kapacitet izrade. Sam postupak plastificiranja obuhvaća kemijsko čišćenje i pripremu pozicija za nanošenje boje robotima te pečenje pozicija u protočnim pećima. Boja se nanosi u specijalnim kabinama koje omogućavaju izmjenu boje unutar 10 minuta, čime osiguravamo vrlo široku paletu boja naših proizvoda.

Zagrijavanje samih linija obavlja se toplim zrakom koji se zagrijava preko sistema vezanog na peć na biomasu. Kao medij u peći se koristi termo-ulje, što je nova tehnologija razvijena za naše potrebe. Tim sistemom osiguravamo energiju za sve naše procese – od linija za plastificiranje, postrojenja za pocinčavanje do grijanja pogona i kancelarijskih prostora

Grijanjem na biomasu osigurali smo neovisnost o energetskim prilikama, uz brigu za očuvanje okoliša.