Financira Europska unija – nextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

NAZIV PROJEKTA                                                

Energetska i resursna učinkovitost proizvodnje poduzeća Promming

KRATKI OPIS PROJEKTA

Projekt obuhvaća ulaganja u nabavu novih strojeve i opreme kojima se uvode nove i suvremene tehnologije u proizvodni pogon i uz to se implementiraju obnovljivi izvori energije, odnosno na krov proizvodne hale se postavlja sunčana elektrana.

Predmetni projekt rješava identificirane probleme poduzeća i doprinosi rješavanju društvenih i ekoloških problema, stoga je svrha projekta povećanje energetske i resursne učinkovitosti proizvodnje u poduzeću kroz ulaganja u nove tehnologije i obnovljive izvore energije kojima će se povećati proizvodni kapaciteti, smanjiti negativan učinak na klimu i okoliš te općenito povećati konkurentnost.

Svrha će se postići ostvarenjem sljedećih specifičnih ciljeva:

  1. Smanjenje emisija stakleničkih plinova kroz smanjenje emisije CO2 za 66,72%
  2. Udio energije koja će biti proizvedena iz OIE u bruto konačnoj potrošnji energije po jedinici proizvoda je 40,66%
  3. Udio sekundarne sirovine koji se planira koristiti nakon provedbe projekta je 80% čime se primjenjuje kružno gospodarstvo

U sklopu projekta se nabavlja CNC stroj za savijanje cijevi, fiber laserski stroj za rezanje, generator dušika, linija za profiliranje lima, stroj za brušenje limova i cijevi, 3D printer, oprema sustava otprašivanja i odsisa te se postavlja nova fotonaponska elektrana na krov postojeće građevine nazivne snage 150 kW.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Realizacijom projekta se postiže smanjenje emisije stakleničkih plinova kroz smanjenje emisije CO2 za 66,72%, udio energije koja će biti proizvedena iz OIE u bruto konačnoj potrošnji energije po jedinici proizvoda je 40,66%, udio sekundarne sirovine koja se planira koristiti u proizvodnji je 80%, postotni iznos ostvarenih ušteda isporučene energije u m+1 godini je 66,72%.

Dakle, projektom se postiže energetska i resursna učinkovitost. Instalacijom sunčane elektrane se uvode OIE, a nove suvremene tehnologije, zahvaljujući svojoj preciznosti, stvaraju manje otpada i škarta, troše manje energije, manje emisije CO2 i time doprinose zaštiti okoliša u cjelini. Uz to projekt doprinosi novom zapošljavanju (novih 14 djelatnika), povećava proizvodnju, profitabilnost i općenito doprinosi porastu vlastite te lokalne i regionalne konkurentnosti.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

2.144.685,64 EUR

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

995.400,55 EUR

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

16. siječnja 2023. god. – 16. listopada 2025. god.

KONTAKT OSOBA

Tomislav Kralj, tomislav.kralj@promming.hr

KORISNI LINKOVI

https://fondovieu.gov.hr/