Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

NAZIV PROJEKTA

Jačanje konkurentnosti poduzeća PROMMING ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

KRATKI OPIS PROJEKTA

U sklopu projekta nabavljaju se tehnološka rješenja za inovaciju, optimizaciju i digitalizaciju poslovnih procesa čime se želi riješiti problem ograničenih proizvodnih kapaciteta, smanjene fleksibilnost proizvodnje, problem visokih troškova poslovanja, nastanka otpada, te nedostatak tzv. „pametnih“ proizvodnih sustava kojima se postiže automatizacija, digitalizacija, umreženost i povezanost poslovnih procesa. Sredstva za projekt odobrena su u sklopu Poziva „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Cilj projekta je kroz zelena i digitalna ulaganja povećati konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu, povećati učinkovitost, kompetitivnosti i internacionalizaciju poslovanja, smanjiti negativan utjecaj na okoliš te osigurati preduvjete za prelazak na kružno gospodarstvo.
Rezultat projekta: Digitalna i zelena tranzicija poslovanja kroz uvedena tehnološka rješenja te inovacije procesa i organizacije poslovanja

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

Ukupna vrijednost projekta: 6.949.484,86 HRK
Prihvatljivi troškovi: 5.015.301,86 HRK
Iznos sufinanciranja EU: 1.847.624,42 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

27. rujan 2021. – 27. ožujak 2023.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

Tomislav Kralj, tomislav.kralj@promming.hr

KORISNI LINKOVI

www.strukturnifondovi.hr
www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija