Financira Europska unija – nextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

NAZIV PROJEKTA                                                

Komercijalizacija inovacija u poduzeću PROMMING d.o.o.

KRATKI OPIS PROJEKTA

Projekt obuhvaća komercijalizaciju dva inovativna proizvoda koja su trenutno na TRL 8, a realizacijom projekta će biti na TRL 9. Dva inovativna proizvoda koja su novost za lokalno, regionalno, međunarodno i globalno tržište su: 1) Postolje podiznog stajaćeg stola 2) Duplex blagajnički pult. Realizacijom projekta će se pokrenuti proizvodnja na temelju primijenjenih rješenja, uvest će se novi procesi, odnosno nove metode kojima se povećava inovativni kapacitet poduzeća te u konačnici ostvaruje prodaja na domaćem i inozemnom tržištu što je osnovni cilj projekta.

Svrha projekta je komercijalizirati inovativne proizvode koji su rezultat istraživanja i razvoja što će povećati inovativni kapacitet poduzeća, povećati prodaju i izvoz, a u konačnici i konkurentnost. Realizacijom projekta pokrenut će se proizvodnja za lokalno, regionalno, međunarodno i globalno tržište. Iz navedenog proizlaze sljedeći ciljevi:

1) pokretanje proizvodnje dva inovativna proizvoda: postolje podiznog stajaćeg stola i duplex blagajnički pult,

2) povećati inovativni kapacitet poduzeća kojim se jača pozicija na tržištu i povećava prepoznatljivost, 3) ostvariti prihode (u zemlji i izvoz) od prodaje inovativnih proizvoda za pokriće svih troškova što rezultira profitabilnim i održivim projektom. 

U sklopu projekta će postojeći djelatnici biti zaduženi za pripremu procesa proizvodnje novih proizvoda te procesa pakiranja. Prilikom izrade prototipa su prepoznati postupci i metode koje je potrebno uključiti u proizvodnju novih proizvoda, utvrđene su metode s kojima poduzeće raspolaže, a isto tako ono što treba poboljšati i na novo uvesti. Sukladno tome određeno je 5 procesa u proizvodnji, proces pakiranja te proces logistike koji se trebaju pripremiti i uspostaviti, a uz to potrebno je pripremiti djelatnike za kasniju serijsku proizvodnju. U dijelu logistike, poduzeće treba pomoć vanjske savjetodavne tvrtke u optimizaciji predmetnog procesa, budući da se proizvodni program povećava za 2 nova proizvoda. Uz sve navedeno potrebni su strojevi koji omogućuju pokretanje novih procesa i poboljšanje postojećih pa se nabavljaju i suvremeni strojevi. Otkupljuje se patentno pravo za podizni mehanizam Postolje stola čime se povećava vrijednost samog proizvoda i njegova intelektualna zaštita.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Realizacijom Projekta će se uvesti dva inovativna proizvoda: postolje podiznog stajaćeg stola te duplex blagajnički pult. Projektom je planirano povećanje prihoda poduzeća, zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta te povećanje prepoznatljivosti. U sklopu projekta su nabavljeni strojevi kojima je omogućena konkurentna proizvodnja inovativnih proizvoda te su otkupljena patentna prava. Poduzeće je ostvarilo i nastup na inozemnom sajmu EUROSHOP u Dusseldorfu u Njemačkoj. Projektom će se optimizirati proces logistike i skladištenje kako bi se olakšala manipulacija novim inovativnim proizvodima. Realizacijom projekta su komercijalizirane inovacije u poduzeću PROMMING.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

1.456.828,37 EUR

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

695.969,12 EUR

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

15.lipnja 2022. god. – 15. lipnja 2024. god.

KONTAKT OSOBA

Tomislav Kralj, tomislav.kralj@promming.hr

KORISNI LINKOVI

https://fondovieu.gov.hr/