Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

OPIS PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

Povećanje konkurentnosti poduzeća Promming kroz certifikaciju proizvoda

KRATKI OPIS PROJEKTA

Svrha projekta je povećanje konkurentnosti kroz certifikaciju skladišnih i trgovačkih regala čime se omogućava ulazak na inozemna tržišta. U sklopu projekta će biti ishođena 2 certifikata na temelju kojih će biti omogućena prodaja proizvoda na ciljanim međunarodnim tržištima Austrije, Njemačke i Italije.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti, ostvarenje rasta i razvoja te ostvarenje ušteda vremena u izradi projektnih rješenja. Realizacijom Projekta je planirano povećanje prihoda poduzeća kao i povećanje prihoda od izvoza. Projektom će biti sufinancirano certificiranje trgovačkih regala normom EN 16121, skladišnih regala normom EN 15512 te će se sufinancirati priprema tehničke dokumentacije, prijevod iste te transport proizvoda prema tijelu za izdavanje certifikata.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

612.333,59 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

372.761,99 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

19. veljače 2018. god. – 19. veljače 2019. god.

KONTAKT OSOBA

Tomislav Kralj, tomislav.kralj@promming.hr

KORISNI LINKOVI

www.strukturnifondovi.hr
www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija