Drive-in regali

Drive-in regali podvrsta su paletnih regala u kojima se palete skladište u posebno formirane hodnike postavljene jedan iznad drugog prema LIFO sistemu (zadnja paleta koja se postavlja u hodnik se prva uzima iz skladišta). Kod ovakvih rješenja znatno je bolje iskorištenje volumena skladišta s obzirom na to da postoji samo centralni hodnik iz kojeg se pristupa direktno u regale, ali zbog LIFO sistema ovaj regal je pogodan samo za skladištenje većeg broja istovrsne robe na paletama. Regal iz istog razloga nije pogodan za robu kratkog trajanja.