Paletno-polični regali

Paletno – poličnim regalima osnovu čine paletni regal koji se kombinira, najčešće u donjem dijelu regala s poličnim etažama (metalne police). Ovo je idealno rješenje ako se u skladištu kombinira rad s robom na paletama i rad s pojedinačnim pakiranjima robe.