Oprema za trgovine – dom i ambijent

Tradicionalan način projektiranja i dizajniranja polica zamijenjen je modernim i netipičnim linijama proizvoda.