Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

OPIS PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u društvu Promming

KRATKI OPIS PROJEKTA

Projekt uključuje 8 mjera u projektnoj cjelini „proizvodni pogon i zgrada“, a to su: obnova ovojnice zgrade, revitalizacija električnih instalacija (3 mjere), zamjena postojeće hidraulične savijačice, uvođenje učinkovitijih elektromotornih pogona, postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz energije sunca, postavljanje sustava iskorištavanja otpadne topline od linija za plastifikaciju metalnih dijelova.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

CILJEVI PROJEKTA

Smanjiti isporučenu energiju projektnoj cjelini „proizvodni pogon i zgrada“ za 59,10 % (odnosno za 2.244.101,14 kWh)

REZULTATI PROJEKTA

  1. Ušteda energije u proizvodnim industrijama: 1.789.169,14 kWh
  2. Povećanje količine obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji projektne cjeline za 454.932 kWh godišnje

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

Ukupna vrijednost projekta: 12.676.391,77 HRK
Prihvatljivi troškovi: 9.950.563,42 HRK
Iznos sufinanciranja EU: 6.053.845,81 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

16. listopad 2020. – 30. lipanj 2023.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

Tomislav Kralj
e-mail: tomislav.kralj@promming.hr

LINKOVI

www.strukturnifondovi.hr
www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija