Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

OPIS PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

Povećanje konkurentnosti poduzeća Promming kroz IKT

KRATKI OPIS PROJEKTA

Projekt obuhvaća nabavu softverskih rješenja i računalne opreme kojom poduzeće rješava svoje probleme i ograničavajuće faktore koji se očituju u neadekvatnoj kontroli poslovnih procesa, optimizaciji i nedovoljno učinkovitoj organizaciji rada. Realizacijom projekta poduzeće će smanjiti svoje troškove, povećati prihode, broj zaposlenih, povećat će produktivnost djelatnika, učinkovitost poslovanja, a u konačnici svoju konkurentnost. Izravnu korist ima menadžment poduzeća, zaposlenici, poslovni partneri i lokalna zajednica.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Realizacijom Projekta je planirano povećanje prihoda poduzeća, unaprjeđenje 8 poslovnih procesa, zadržavanje postojećih radnih mjesta i zapošljavanje novih djelatnika (2 novozaposlena). U sklopu projekta nabavlja se ERP sustav, računalna oprema i softverski alati.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

1.065.000,00 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

547.300,00 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

13. ožujka 2019. god. – 13. rujna 2020. god.

KONTAKT OSOBA

Nikola Kralj, nikola.kralj@promming.hr

KORISNI LINKOVI

www.strukturnifondovi.hr
www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija