Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

KORISNIK

PROMMING d.o.o., Čakovec

NAZIV PROJEKTA

Povećanje proizvodnih kapaciteta poduzeća PROMMING

KRATKI OPIS PROJEKTA

Projekt obuhvaća ulaganje u nabavu novih strojeva i opreme za proizvodnju skladišne, trgovačke i ostale opreme kojima će se uvelike doprinijeti modernizaciji proizvodnje, povećanju tehnološke spremnosti i konkurentnosti poduzeća. U sklopu projekta poduzeće će ostvariti nastup na sajmu EUROSHOP u Njemačkoj te će se izvršiti usavršavanje za dva djelatnika/ce kako bi se povećala učinkovitost u dijelu tehničke pripreme projekta. Ciljevi poduzeća su usmjereni na povećanje kapaciteta proizvodnje, povećanje tehnološke spremnosti poduzeća, povećanje kompetencija djelatnika kao i prepoznatljivosti samog poduzeća, a u konačnici i na povećanje konkurentnosti poduzeća. Izravnu korist ima menadžment poduzeća, zaposlenici, kupci i lokalna zajednica.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Realizacijom Projekta, poduzeće će povećati svoju konkurentnost, ostvarit će porast prihoda i izvoza te će zaposliti 18 novih djelatnika. U sklopu projekta nabavljaju se strojevi i oprema sa svrhom povećanja proizvodnih kapaciteta.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

Ukupna vrijednost projekta: 23.668.469,24 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 6.654.625,00 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

27. lipnja 2018. god. – 27. listopada 2021. god.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

Nikola Novinščak
e-mail: nikola.novinscak@promming.hr

LINKOVI

www.strukturnifondovi.hr
www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija