PROMMING ENERGIJA – energetska obnova poslovno proizvodne zgrade 2019-06-28T12:26:23+02:00

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

OPIS PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

PROMMING ENERGIJA – energetska obnova poslovno proizvodne zgrade

GLAVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA

  • Ugradnja fotonaponskog sustava – SUNČANA ELEKTRANA ,,PROMMING,, – 499KW
  • Zamjena postojeće rasvjete s novom led rasvjetom
  • Strojarski projekt optimizacije kompresorske stanice

SUNČANA ELEKTRANA

Sunčana elektrana „Promming“ ima ukupnu vršnu snagu 468 kW AC, a proizvedena energija trošiti će se pretežno za vlastitu potrošnju objekta na kojem je izgrađena. Sunčana elektrana izgrađena je od ukupno 1840 komada fotonaponskih panela pojedinačne snage 300Wp. Za DC/AC pretvorbu koristi se 9 invertera snage 50 kW AC. Proračunata godišnja proizvodnja električne energije elektrane „Promming“ iznosi cca 595 MWh, odnosno specifična godišnja proizvodnja iznosi 1079 kWh/kWp.

ZAMJENA RASVJETE

Postojeća stropna fluorescentna rasvjeta i VTF žarulje imale su lošu razinu kompenzacije i  utjecale su na prekomjerni porast preuzete jalove energije iz mreže. Zamjenom postojeće rasvjete s novom rasvjetom u LED tehnologiju postići će se godišnja ušteda el. energije od 23.000 kWh i smanjenje CO2 emisije od 5,5 t. Uz to ovim projektom poboljšane su svjetlotehničke karakteristike i produženi životni vijek rasvjete. Tehničke karakteristike LED rasvjete: HI-BAY-IP65, nazivna snaga  91 W, nazivni napon 220-240V~/50-60Hz, LED driver, DALI, EM modul 3h.

OPTIMIZACIJA KOMPRESORSKE STANICE

Ugradnjom automatizacije i optimizacije sustava kompresora smanjiti će se broj radnih sati u praznom hodu čime će se doprinjeti smanjenju potrošnje električne energije. Smanjit će se broj sati rada u praznom hodu kompresora u proizvodnom pogonu nadogradnjom sustava automatizacije i optimizacije koji će povećati energetsku učinkovitost postojećeg kompresorskog sustava. Instaliranjem nadređenog upravljačkog sustava kao proizvod KAESER tip SAM 4.0-4 (Sigma Air Management) sa softverom ”Advanced 3D adaptive control”, u postojeću kompresorsku stanicu, vršiti će se regulacija i optimalan odabir kompresora ili kombinacije kompresora koji su kapacitetom prilagođeni stvarnoj potrošnji u određenom trenutku. Na taj način je moguće smanjiti broj sati rada kompresora u praznom hodu i do 70% čime se postiže ušteda u potrošnji električne energije, produžava vijek trajanja kompresora i smanjuju troškovi održavanja. Predviđena je godišnja ušteda el. energije od 26.000 kWh i smanjenje CO2 emisije od 6,2 t.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

4.972.597,00 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

3.530.433,55 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

Rujan 2017. god. – Lipanj 2019. god.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u okviru poziva „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“ (Referentni broj: KK.04.1.1.01.)

KONTAKT OSOBA

Tomislav Kralj, tomislav.kralj@promming.hr

KORISNI LINKOVI

www.strukturnifondovi.hr
www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija